Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

BẢN MÔ TẢ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THUỘC KHOA KINH TẾ

 16/12/2020  520

Bản mô tả Chương trình đào tạo Kinh tế đầu tư năm 2018 (Xem chi tiết tại đây)

Bản mô tả Chương trình đào tạo Kinh tế phát triển năm 2018 (Xem chi tiết tại đây)

Bản mô tả Chương trình đào tạo Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2018 (Xem chi tiết tại đây)

Bản mô tả Chương trình đào tạo Kinh tế y tế năm 2018 (Xem chi tiết tại đây)

Bản mô tả Chương trình đào tạo Kinh tế đầu tư năm 2020 (Nhấn để xem chi tiết tại đây)

Bản mô tả Chương trình đào tạo Kinh tế phát triển năm 2020 (Xem chi tiết tại đây)

Bản mô tả Chương trình đào tạo Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020 (Xem chi tiết tại đây)

Bản mô tả Chương trình đào tạo Kinh tế y tế năm 2020 (Xem chi tiết tại đây)


BÀI VIẾT LIÊN QUAN