Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

Bộ môn Kinh tế học

 27/08/2019  2309

STT

HỌ VÀ TÊN

HỌC HÀM, HỌC VỊ

SỐ ĐTDĐ

EMAIL

GHI CHÚ

 1

Bùi Nữ Hoàng Anh

TS

0979899037

hoanganhkt@tueba.edu.vn

Phó hiệu trưởng 

 2

Nguyễn Thị Lan Anh

TS

0917505366
0964527886

ntlananh@tueba.edu.vn

Trưởng Bộ môn

 3

Đỗ Thị Hoà Nhã

TS

0987356738
0943572999

dothihoanha@tueba.edu.vn

Phó Trưởng BM

 4

Trần Thị Vân Anh

ThS

0977832558

anhttv.dhkt@tueba.edu.vn

 

 5

Vũ Bạch Diệp

TS

0979926881

vubachdiep.tn@tueba.edu.vn

Bí thư liên chi

 6

Nguyễn Xuân Điệp

ThS

0986282565

nxdiep@tueba.edu.vn

 

 7

Phùng Trần Mỹ Hạnh

TS

0964488691

phungtranmyhanh.tueba@tueba.edu.vn

 

8

Ma Thị Huyền Nga

ThS

0917266992
0387398024

huyenngadhkt@tueba.edu.vn

 

9

Cao Phương Nga

ThS

0989767615

cpnga@tueba.edu.vn

 

10

Thăng Thị Hồng Nhung

ThS

0983474583

tthnhung@tueba.edu.vn

 

11

Nguyễn Thị Oanh

ThS

0396575836

ntoanh@tueba.edu.vn

 

12

Nguyễn Thị Thu Thương

PGS.TS

0967681643

nttthuong@tueba.edu.vn

Trợ lý khoa học

13

Nguyễn Thu Thủy

TS

0986466246

nguyenthuthuy@tueba.edu.vn

 

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN