Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

Bộ môn Thông tin và Phân tích kinh tế

 27/08/2019  2282

BỘ MÔN THÔNG TIN VÀ PHÂN TÍCH KINH TẾ

I. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

     1. Trưởng Bộ môn:  TS Nguyễn Thị Phương Hảo

         Email: haontp@tueba.edu.vn

         Số điện thoai: 02083.547752

     2. Phó Trưởng Bộ môn: TS Ngô Thị Mỹ

         Email: ngomy2008@gmail.com

         Số điện thoai: 02083.547752

     3. Các Giảng viên trong Bộ môn:

STT

HỌ VÀ TÊN

HỌC HÀM, HỌC VỊ

SỐ ĐTDĐ

EMAIL

GHI CHÚ

1

Nguyễn Thị Nhung

TS

0984238716
0906011676

nhungnt@tueba.edu.vn

Phó Trưởng khoa

2

Nguyễn Thị Phương Hảo

TS

0913079111

haontp@tueba.edu.vn

Trưởng Bộ môn

3

Ngô Thị Mỹ

TS

0915208444

ntmy@tueba.edu.vn

Phó Trưởng BM

4

Trần Văn Dũng

ThS

0912478951

tranvandung@tueba.edu.vn

 

5

Hoàng Văn Hải

ThS

0912697605

hoanghai@tueba.edu.vn

 

6

Nguyễn Ngọc Hoa

ThS

0912480618

nguyenngochoa@tueba.edu.vn

 

7

Trần Văn Nguyện

ThS

0961630738

nguyen0241@tueba.edu.vn

 

8

Nguyễn Như Quỳnh

ThS

0942086816

nnquynh@tueba.edu.vn

Trợ lý KT&ĐBCLGD

9

Tạ Việt Anh

TS

0982776029

tavietanh@tueba.edu.vn

Trưởng phòng Quản trị - Phục vụ

10 Phạm Thị Hồng ThS

0948104288

0987302760

pthong@tueba.edu.vn  
11 Phương Hữu Khiêm TS 0968.197.888 phuonghuukhiem@gmail.com  

 

II. CÁC HỌC PHẦN PHỤ TRÁCH

 

STT

Học phân

Ghi chú

I

Bậc đại học

 

1.

Nguyên lý thống kê

 

2.

Thống kê kinh tế

 

3.

Thống kê nông nghiệp

 

4.

Thống kê doanh nghiệp

 

5.

Kinh tế lượng

 

6.

Phương pháp nghiên cứu khoa học

 

7.

Nghiên cứu và dự báo kinh tế

 

8.

Thống kê Y tế

 

9.

Thống kê Đầu tư và Xây dựng cơ bản

 

10.

Phương pháp nghiên cứu trong lĩnh vực KTXH

 

11.

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh

 

12.

Phân tích thông tin kinh tế   

II

Sau đại học

 

1.

Phương pháp nghiên cứu khoa học

 

2.

Phương pháp nghiên cứu kinh tế

 

3.

Kinh tế lượng ứng dụng

 

4.

Kinh tế lượng nâng cao

 

5.

Phân tích Thông tin kinh tế

 

6.

Thống kê trong kinh tế

 

7.

Phân tích và dự báo kinh tế

 

8.

Thống kê kinh doanh

 

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN