Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KINH TẾ ĐẦU TƯ THEO CHUẨN ĐẦU RA ĐỐI VỚI SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2024

 26/05/2024  57

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KINH TẾ ĐẦU TƯ THEO CHUẨN ĐẦU RA ĐỐI VỚI SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2024

 

 

         Thực hiện theo Quyết định số 551/QĐ-ĐHKT&QTKD-KT&ĐBCLGD ngày 20 tháng 5 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế và QTKD về việc thành lập Hội đồng đánh giá chuyên môn, ngoại ngữ, tin học hoạt động đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo CĐR đối với sinh viên tốt nghiệp năm 2024, sáng ngày 26/05/2024 Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh tổ chức Hội đồng đánh giá theo chuẩn đầu ra đối với sinh viên khóa 17 chương trình đào tạo Kinh tế đầu tư.

         Hoạt động là một trong những căn cứ để Nhà trường và Khoa tiến hành rà soát, điều chỉnh CĐR chương trình đào tạo cũng như điều chỉnh hoạt động dạy và học của Nhà trường, từ đó không ngừng nâng cao chất lượng Chương trình đào tạo hiện có của Nhà trường nói chung và của Khoa Kinh tế nói riêng.

            Tham dự hoạt động này ngoài các giảng viên trong khoa còn có các nhà tuyển dụng:

  1. Bà Trần Thị Kim Cúc – Chủ tích HĐQT, công ty Cổ phần CNT Group
  2. Ông Đặng Văn Trọng – Phó Giám đốc, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – CN Thái Nguyên

Đối tượng đánh giá là các sinh viên Khóa 17 CTĐT Kinh tế đầu tư, đạt điểm tích lũy trung bình ≥ 2.0 tại thời điểm đánh giá.

Trước khi tiến hành phỏng vấn để đánh giá các chuẩn đầu ra về kỹ năng và năng lực tự chủ và trách nhiệm này, Nhà trường đã tiến hành đánh giá các chuẩn đầu ra về kiến thức, ngọai ngữ, tin học qua hình thức vấn đáp kết hợp với hình thức trắc nghiệm trên máy tính. Phương pháp phỏng vấn đánh giá kỹ năng và năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm tổ chức cho sinh viên được bốc ngẫu nhiên các tình huống đã được hội đồng đánh giá chuyên môn chuẩn bị (có gắn với các chuẩn đầu ra được đánh giá), sinh viên có thời gian chuẩn bị từ 10 – 15 phút. Sau đó, các chuyên gia, nhà tuyển dụng phỏng vấn sinh viên về tình huống bốc thăm được và đặt thêm một số câu hỏi thực tiễn để đánh giá mức độ đạt được của sinh viên đối với CĐR của CTĐT Kinh tế đầu tư đã được ban hành.

Khai mạc hoạt động đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo CĐR đối với sinh viên tốt nghiệp năm 2024

Nhà tuyển dụng chụp ảnh cùng lãnh đạo Khoa và lãnh đạo Nhà trường

Hội đồng chuyên môn họp trước khi đánh giá

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi phỏng vấn chuyên môn:

 

Th.s Nguyễn Như Quỳnh, Trợ lý Đảm bảo CLGD, khoa Kinh tế


BÀI VIẾT LIÊN QUAN