Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

Danh sách sinh viên đủ điều kiện trúng tuyển Khoa Kinh tế - ĐH Kinh tế và quản trị kinh doanh năm 2022 (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT)

 26/07/2022  479

Đường Link: Danh sách sinh viên đủ điều kiện trúng tuyển Khoa Kinh tế - ĐH Kinh tế và quản trị kinh doanh năm 2022 (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT)

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                    
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH - ĐH THÁI NGUYÊN                
DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN  
(Trừ điều kiện tốt nghiệp THPT)                
                               
STT Số CMND Họ tên Ngày sinh Giới tính Ngành trúng tuyển Tổ hợp môn trúng tuyển Phương thức xét tuyển            
1 019304004663 Dương Thị Hậu 20/01/2004 Nữ 7310101 Q00 402            
2 020302005498 Lâm Thị Phượng 12/12/2002 Nữ 7310101 XHB 200            
3 002304001383 Thèn Thị Vân Anh 02/07/2004 Nữ 7310101 XHB 200            
4 019304005939 Dương Thị Ngọc Ánh 17/07/2004 Nữ 7310101 XHB 200            
5 019304006148 Dương Hải Anh 03/09/2004 Nữ 7310101 XHB 200            
6 038304017711 LÊ THẢO NGUYÊN 03/03/2004 Nữ 7310101 XHB 200            
7 022204000257 Ngô Minh Hùng 08/11/2004 Nam 7310101 XHB 200            
8 019204002371 Dương Đức Anh 09/09/2004 Nam 7310101 XHB 200            
9 019304000619 Hoàng Thị Thu Hiền 03/10/2004 Nữ 7310101 XHB 200            
10 019204000449 Nguyễn Đức Minh 10/10/2004 Nam 7310101 XHB 200            
11 040304018997 Dương Thị Phương Thảo 21/09/2004 Nữ 7310101 XHB 200            
12 019304008389 Nguyễn Ngọc Thu Thủy 17/08/2004 Nữ 7310101 XHB 200            
13 019204005939 Nông Hải Băng 17/07/2004 Nam 7310101 XHB 200            
14 019304004206 Nguyễn Thị Hoài 21/06/2004 Nữ 7310101 XHB 200            
15 019304010419 Nguyễn Dương Nhật Minh 20/01/2004 Nam 7310101 XHB 200            
16 022304001425 Hoàng Thị Hương Giang 22/11/2004 Nữ 7310101 XHB 200            
17 019204002735 Nguyễn Văn Đô 12/08/2004 Nam 7310101 XHB 200            
18 019204002328 Hà Lương Thanh Tuấn 23/08/2004 Nam 7310101 XHB 200            
19 019304004994 Ngô Thị Bích Nguyệt 27/09/2004 Nữ 7310101 XHB 200            
20 019204004003 Đào Việt Bắc 02/01/2004 Nam 7310101 XHB 200            
21 015303008158 Vũ Thị Tâm Thu 17/10/2003 Nữ 7310101 XHB 200            
22 019304002826 Tạ Thị Bích Ngọc 16/07/2004 Nữ 7310101 XHB 200            
23 019304001665 Nguyễn Thị Hương 21/04/2004 Nữ 7310101 XHB 200            
24 072304000405 Trần Ngọc Diễm My 20/03/2004 Nữ 7310101 XHB 200            
25 019304008094 Phạm Mai Phương 04/12/2004 Nữ 7310101 XHB 200            
26 038204006425 Lương Anh Dũng 07/08/2004 Nam 7310101 XHB 200            
27 034204002304 Đặng Hồng Thắng 28/04/2004 Nam 7310101 XHB 200            
28 034304007063 Trần Thị Bích Hạnh 17/10/2004 Nữ 7310101 XHB 200            
29 022304005933 Lê Hồng Ngọc 05/08/2004 Nữ 7310101 XHB 200            
30 019304011036 Trương Thị Hảo 06/05/2004 Nữ 7310101 XHB 200            
31 019204004283 Lý Xuân Hào 20/06/2004 Nam 7310101 XHB 200            
32 019304001110 Hà Thị Cẩm Nhung 16/06/2004 Nữ 7310101 XHB 200            
33 019304006540 Phùng Thị Trang 11/01/2004 Nữ 7310101 XHB 200            
34 019304004581 Hà Thị Thu Trà 19/09/2004 Nữ 7310101 XHB 200            
35 031204003651 Đinh Trung Đức 10/01/2004 Nam 7310101 XHB 200            
36 019204000321 Mạc Thanh Nguyên 21/09/2004 Nam 7310101 XHB 200            
37 019304002638 Lê Thị Ngọc Ánh 29/01/2004 Nữ 7310101 XHB 200            
38 019304007790 Dương Thị Điệp 26/03/2004 Nữ 7310101 XHB 200            
39 092010071 Nguyễn Trung Hiếu 21/05/2002 Nam 7310101 XHB 200            
40 031204004403 Trần Văn 09/03/2004 Nam 7310101 XHB 200            
41 019204008884 Lộc Văn Quân 26/02/2004 Nam 7310101 XHB 200            
42 020204000102 Phùng Tuấn Khoa 22/12/2004 Nam 7310101 XHB 200            
43 019304002551 Nghiêm Khánh Linh 26/08/2004 Nữ 7310101 XHB 200            
44 019304001668 Nguyễn Thị Vân Khánh 14/11/2004 Nữ 7310101 XHB 200            
45 019304006943 Bùi Thị Minh Trang 27/07/2004 Nữ 7310101 XHB 200            
46 019304005005 Đào Thị Thanh 21/04/2004 Nữ 7310101 XHB 200            
47 019304005653 Dương Thị Ngọc Huyền 02/07/2004 Nữ 7310101 XHB 200            
48 019304002071 Vũ Ngọc Trâm 24/12/2004 Nữ 7310101 XHB 200            
49 019304002070 Nguyễn Thị Bích Ngọc 29/02/2004 Nữ 7310101 XHB 200            
50 019304006373 Đỗ Thị Lệ 12/09/2004 Nữ 7310101 XHB 200            
51 019204008321 Nguyễn Hữu Huân 19/08/2004 Nam 7310101 XHB 200            
52 024204006972 Dương Hữu Tân 05/09/2004 Nam 7310101 XHB 200            
53 019203000841 Trần Khánh Duy 03/12/2003 Nam 7310101 XHB 200            
54 019204000487 Đỗ Danh Thành Long 06/12/2004 Nam 7310101 XHB 200            
55 019204002302 Nguyễn Mạnh Hùng 29/08/2004 Nam 7310101 XHB 200            
56 019304002341 Đặng Ngọc Phượng 17/06/2004 Nữ 7310101 XHB 200            
57 019304007285 Ngô Thùy Trang 13/04/2004 Nữ 7310101 XHB 200            
58 019304004768 Phạm Thị Tuyết Lan 12/02/2004 Nữ 7310101 XHB 200            
59 022304004986 Hoàng Thị Thanh Huyền 31/12/2004 Nữ 7310101 XHB 200            
60 019304006071 Dương Hoài An 01/01/2004 Nữ 7310101 XHB 200            
61 034304004288 Trần Thị Thu Hà 03/04/2004 Nữ 7310101 XHB 200            
62 020304008371 Dương Thị Nhuyên 22/05/2004 Nữ 7310101 XHB 200            
63 019304002700 Phạm Thị Phương Ly 23/09/2004 Nữ 7310101 XHB 200            
64 019304008788 Trần Thu Hiền 19/01/2004 Nữ 7310101 XHB 200            
65 008204005810 Triệu Hải Anh 07/01/2004 Nam 7310101 XHB 200            
66 012303006961 Phùng Mỹ Linh 05/05/2003 Nữ 7310101 XHB 200            
67 017304004089 Nguyễn Thị Linh Đan 08/12/2004 Nữ 7310101 XHB 200            
68 019204005415 Nguyễn Gia Bảo 01/06/2004 Nam 7310101 XHB 200            
69 019304009149 Đặng Thị Hồng Nhung 09/12/2004 Nữ 7310101 XHB 200            
70 019304000354 Lê Thúy Nga 10/08/2004 Nữ 7310101 XHB 200            
71 001304047825 Vũ Kim Chi 29/09/2004 Nữ 7310101 XHB 200            
72 019304004222 Dương Hồng Hạnh 12/11/2004 Nữ 7310101 XHB 200            
73 033304012460 Nguyễn Thị Kiều Trinh 12/02/2004 Nữ 7310101 XHB 200            
74 019304004815 Trần Thị Lan 25/03/2004 Nữ 7310101 XHB 200            
75 024304000891 Hoàng Thị Hà 21/08/2004 Nữ 7310101 XHB 200            
76 019304004497 Ma Thị Thu Thủy 20/12/2004 Nữ 7310101 XHB 200            
77 019304006730 Bùi Huyền Trang 15/05/2004 Nữ 7310101 XHB 200            
78 019204000972 Nguyễn Ngọc Mạnh 14/09/2004 Nam 7310101 XHB 200            
79 019204000225 Lưu Tiến Quang 27/06/2004 Nam 7310101 XHB 200            
80 030304004541 Nguyễn Thị Lệ Quyên 07/10/2004 Nữ 7310101 XHB 200            
81 019204000421 Trần Thân Giáp 06/01/2004 Nam 7310101 XHB 200            
82 019204006345 Lưu Quang Dũng 12/11/2004 Nam 7310101 XHB 200            
83 026304001409 Nguyễn Phương Thảo 30/06/2004 Nữ 7310101 XHB 200            
84 010304009818 Lê Ánh Ngọc 27/09/2004 Nữ 7310101 XHB 200            
85 019204005872 Dương Vương An 04/05/2004 Nam 7310101 XHB 200            
86 019304002276 Hoàng Minh Anh 14/10/2004 Nữ 7310101 XHB 200            
87 019304002104 Nguyễn Thị Tuyết 07/12/2004 Nữ 7310101 XHB 200            
88 019304000778 Lý Phương Nga 03/06/2004 Nữ 7310101 XHB 200            
89 019304008937 Nguyễn Thị Hương 06/11/2004 Nữ 7310101 XHB 200            
90 035304005608 Trần Thị Khánh Linh 20/12/2004 Nữ 7310101 XHB 200            
91 019304000377 Nguyễn Lương Tú Quyên 02/12/2004 Nữ 7310101 XHB 200            
92 019304004594 Ma Kim Nhâm 29/02/2004 Nữ 7310101 XHB 200            
93 019304001540 Hoàng Thị Ngọc 21/09/2004 Nữ 7310101 XHB 200            
94 019304009858 Hoàng Thu Hà 19/11/2004 Nữ 7310101 XHB 200            
95 019303007649 Nguyễn Thị Thanh Hoa 25/07/2003 Nữ 7310101 XHB 200            
96 019304009766 Phạm Như Quỳnh 15/07/2004 Nữ 7310101 XHB 200            
97 022304003530 Lê Thị Ngọc Bích 28/03/2004 Nữ 7310101 XHB 200            
98 019204004516 Nguyễn Quang Tiến 08/12/2004 Nam 7310101 XHB 200            
99 019204002635 Nguyễn Hải Anh 09/09/2004 Nam 7310101 XHB 200            
100 019204007484 Dương Minh Quân 25/06/2004 Nam 7310101 XHB 200            
101 019304004430 Dương Thanh Xuân 06/02/2004 Nữ 7310101 XHB 200            
102 092017777 Hà Thiện Tâm 12/08/2002 Nữ 7310101 XHB 200            
103 125966273 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 04/10/2004 Nữ 7310101 XHB 200            
104 01730002562 Quách Thị Phương 15/11/2000 Nữ 7310101 XHB 200            
105 019098010000 Dương Tuấn Anh 29/03/1998 Nam 7310101 XHB 200            
106 019203000563 LÝ VĂN THỊNH 02/12/2003 Nam 7310101 XHB 200            
107 019204005097 Lưu Văn Nguyên 29/09/2004 Nam 7310101 XHB 200            
108 019204005839 Lê Anh Trung 18/08/2004 Nam 7310101 XHB 200            
109 019204007236 LÊ CAO CƯỜNG 24/10/2004 Nam 7310101 XHB 200            
110 019204011615 Dương Văn Luân 21/09/2004 Nam 7310101 XHB 200            
111 019303009452 Nguyễn Ngọc Lan 27/10/2003 Nữ 7310101 XHB 200            
112 019304006104 ĐỖ THUỲ NINH 24/06/2004 Nữ 7310101 XHB 200            
113 019304008656 NGUYỄN THUÝ HƯỜNG 05/08/2004 Nữ 7310101 XHB 200            
114 024304006887 NGUYỄN QUỲNH TRANG 16/04/2004 Nữ 7310101 XHB 200            
115 042303010923 NGUYỄN THÙY DUNG 15/08/2003 Nữ 7310101 XHB 200            
116 001304002493 Hoàng Hải Quyên 12/07/2004 Nữ 7310101 XHB 200            
117 019304003191 DƯƠNG THỊ NGỌC 05/01/2004 Nữ 7310101 XHB 200            
118 042304011572 Phan Thị Anh Thư 29/12/2004 Nữ 7310101 XHB 200            
119 001204014205 Nguyễn Văn Thuận 29/05/2004 Nam 7310101 XTT 303            
120 019304003096 Đỗ Minh Chi 24/12/2004 Nữ 7310101 XTT 303            
121 019204009902 Hoàng Tuấn Công 24/02/2004 Nam 7310101 XTT 303            
122 019304009467 Lưu Mai Anh 12/07/2004 Nữ 7310101 XTT 303            
123 019304010125 Nguyễn Thị Trà 27/07/2004 Nữ 7310104 XHB 200            
124 019304010252 Đặng Thị Thơm 05/06/2004 Nữ 7310104 XHB 200            
125 019304005709 Dương Thị Ngọc 24/03/2004 Nữ 7310104 XHB 200            
126 020204007518 Nguyễn Duy Thái 27/12/2004 Nam 7310104 XHB 200            
127 027204000653 Nguyễn Xuân Tiến 14/01/2004 Nam 7310104 XHB 200            
128 025204003739 Trần Hữu Lực 16/08/2004 Nam 7310104 XHB 200            
129 019304006341 Trần Thị Thu Uyên 31/08/2004 Nữ 7310104 XHB 200            
130 019204008328 Lê Minh Quang 05/03/2004 Nam 7310104 XHB 200            
131 019304004861 Đào Thu Yến 18/08/2004 Nữ 7310104 XHB 200            
132 019304004309 HOÀNG THỊ NGỌC 19/01/2004 Nữ 7310104 XHB 200            
133 019204001698 Ngô Minh Hiếu 27/08/2004 Nam 7310104 XHB 200            
134 019204000341 Đặng Việt An 23/10/2004 Nam 7310104 XHB 200            
135 019204006156 Nguyễn Minh Tiến 20/01/2004 Nam 7310104 XHB 200            
136 019304009010 Phạm Nguyệt Nga 06/02/2004 Nữ 7310104 XHB 200            
137 019304001548 Hà Thị Nhung 22/09/2004 Nữ 7310104 XHB 200            
138 019204009443 Dương Quang Hoàng 29/10/2004 Nam 7310104 XHB 200            
139 019304002042 Nguyễn Ngọc Ánh 11/10/2004 Nữ 7310104 XHB 200            
140 019204006801 Dương Minh Đức 31/10/2004 Nam 7310104 XHB 200            
141 019304009616 Đinh Hà Cẩm Ly 05/01/2004 Nữ 7310104 XHB 200            
142 035304009719 Nguyễn Kim Tuyến 17/01/2004 Nữ 7310104 XHB 200            
143 019304000469 Phạm Thị Thùy Giang 01/05/2004 Nữ 7310104 XHB 200            
144 019204004613 Dương Đình Khoa 20/06/2004 Nam 7310104 XHB 200            
145 019304005297 Phạm Mai Trang 25/08/2004 Nữ 7310104 XHB 200            
146 019304001457 Đoàn Thị Kim Chi 25/04/2004 Nữ 7310104 XHB 200            
147 024204007540 Lê Huy Thăng 01/11/2004 Nam 7310104 XHB 200            
148 020204001042 Hà Tuấn Dương 26/10/2004 Nam 7310104 XHB 200            
149 092028508 Nguyễn Thu Uyên 24/09/2004 Nữ 7310104 XHB 200            
150 019304006197 Trần Thị Hải Yến 25/11/2004 Nữ 7310104 XHB 200            
151 019304006781 Đoàn Thị Huyền Thương 12/08/2004 Nữ 7310104 XHB 200            
152 019304007295 Hồ Thị Thơm 07/11/2004 Nữ 7310104 XHB 200            
153 019203001089 Ngô Văn Hiệp 04/07/2003 Nam 7310104 XHB 200            
154 019303004476 Trần Thị Phương Thảo 04/01/2003 Nữ 7310104 XHB 200            
155 019304004819 NGUYỄN THỊ HẢI ANH 07/01/2004 Nữ 7310104 XHB 200            
156 020203001530 Phan Văn Hoàng 08/06/2003 Nam 7310104 XHB 200            
157 019304003048 Nguyễn Ngọc Mai Anh 02/09/2004 Nữ 7310104 XTT 303            
158 019304004496 DƯƠNG THỊ THUỲ LINH 05/11/2004 Nữ 7310104 XTT 303            
159 019304007712 Trần Thị Như Quỳnh 17/11/2004 Nữ 7310105 XHB 200            
160 019304008980 Phạm Thanh Trúc 24/02/2004 Nữ 7310105 XHB 200            
161 019304000919 Nguyễn Thu Ngân 22/10/2004 Nữ 7310105 XHB 200            
162 019304004186 Nguyễn Thị Thanh 23/06/2004 Nữ 7310105 XHB 200            
163 019304003111 Trần Phương Thảo 08/11/2004 Nữ 7310105 XHB 200            
164 019204002934 Nguyễn Vũ Tùng Dương 18/09/2004 Nam 7310105 XHB 200            
165 019204002933 Đàm Nhật Tân 08/09/2004 Nam 7310105 XHB 200            
166 019204010713 Hoàng Việt Anh 22/08/2004 Nam 7310105 XHB 200            
167 019204005891 NGUYỄN ĐỨC CHÍNH 14/04/2004 Nam 7310105 XHB 200            
168 019204005759 Trần Hưng Phát 24/09/2004 Nam 7310105 XHB 200            
169 022204001855 Lỷ Sáng Hềnh 28/04/2004 Nam 7310105 XHB 200

 

         
STT Số CMND Họ tên Ngày sinh Giới tính Ngành trúng tuyển Tổ hợp môn trúng tuyển Phương thức xét tuyển
150 019304000454 NGUYỄN THÚY HIỀN 18/01/2004 Nữ 7310105 XTT 303
2038 019204002567 Dương Văn Ngọc 06/01/2004 Nam 7310101 XHB 200
2041 006204004592 Trần Đức Thi 18/09/2004 Nam 7310104 XHB 200
2044 019304000620 PHẠM THỊ NGA 07/03/2004 Nữ 7310101 XHB 200
2051 019304005474 Vũ Thị Trà 25/10/2004 Nữ 7310104 XHB 200
2055 019304008921 Trần Hải Yến 15/06/2004 Nữ 7310104 XHB 200
2056 019304002053 VŨ THÙY LINH 08/11/2004 Nữ 7310105 XHB 200
2058 019204001487 BÙI NAM VIỆT 30/10/2004 Nam 7310104 XHB 200
2090 019204008361 Trần Việt Hoàng 12/09/2004 Nam 7310101 XHB 200
2092 019204001449 Lương Ngọc Hiếu 04/06/2004 Nam 7310101 XHB 200
2104 019304005690 Phạm Khánh Linh 14/10/2004 Nữ 7310101 XHB 200
2112 006203003937 Lý Thành Long 13/09/2003 Nam 7310104 XHB 200
2253 019304003120 Nguyễn Bảo Ngọc 02/11/2004 Nữ 7310104 XHB 200
2256 019204006884 Nguyễn Xuân Trường 19/04/2004 Nam 7310104 XHB 200
2260 019204006132 Dương Tuấn Anh 20/06/2004 Nam 7310104 XHB 200
2285 019304001395 Nguyễn Phương Anh 27/10/2004 Nữ 7310101 XHB 200
2306 019304008496 Đinh Thị Vân 05/10/2004 Nữ 7310101 XHB 200
2310 019304001894 Nguyễn Phương Ngân 27/06/2004 Nữ 7310101 XHB 200
2321 019304006884 Trần Thùy Linh 27/01/2004 Nữ 7310101 XHB 200
2323 026204007786 Phó Văn Hào 10/09/2004 Nam 7310105 XHB 200
2331 019303004478 Vũ Như Quỳnh 15/11/2003 Nữ 7310101 XHB 200

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN