Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

Giảng viên Khoa Kinh tế giảng dạy lớp Bồi dưỡng kiến thức Đấu thầu tại Hà Giang

 25/01/2021  402

         Căn cứ vào quyết định số 2049 QĐ-UBND ngày 4/11/2020 của UBND tỉnh Hà Giang về việc mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cho các cán bộ công chức cấp Huyện, xã trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Khoa Kinh tế đã cử 08 giảng viên để tham gia bồi dưỡng , cập nhật kiến thức đấu thầu cho 225  cán bộ, công chức tại 04 huyện của Tỉnh Hà Giang.

-Ngày 18-20/01/2021 : Lớp  có 44 học viên thuộc huyện Đồng Văn, Mèo Vạc

-Ngày 20-22/01/2021 : Lớp có 46 học viên thuộc huyện Mèo Vạc, Yên Minh

-Ngày 20-22/01/2021 : Lớp có 70 học viên thuộc huyện Vị Xuyên, Bắc Mễ, Bắc Quang

-Ngày 22-24/01/2021 : Lớp có 65 học viên thuộc huyện Bắc Quang, Hoàng Su Phì

Các lớp tập huấn được diễn ra trong 3 ngày

       Ngày thứ nhất: các học viên được nghe Giảng viên chia sẻ những tình huống trong quá trình thực hiện đấu thầu tại các đơn vị liên quan tới kế hoạch lựa chọn nhà thầu, quy trình đấu thầu.

Ngày thứ hai: Các giảng viên đã giải đáp và xử lý những vướng mắc trong hoạt động đấu thầu tại đơn vị (các tình huống do các đơn vị vướng mắc trong quá trình thực hiện các bước của đấu thầu)

Ngày thứ ba: Các học viên nghiên cứu nội dung liên quan tới soạn thảo hồ sơ mời thầu, các phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu, lựa chọn nhà thầu qua mạng

Kết thúc lớp tập huấn, các học viên đã được cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới, trao đổi phương pháp, kỹ năng và kinh nghiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu; tăng cường kỹ năng, năng lực thực hiện đấu thầu; nâng cao nhận thức về mục đích, yêu cầu đấu thầu quốc gia cho cán bộ làm công tác đấu thầu; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện của chủ đầu tư, ban quản lý dự án và cơ quan quản lý nhà nước ở các cấp... 

        Một số hình ảnh tại các lớp tập huấn

Lớp tập huấn tại huyện Đồng Văn, Mèo Vạc do TS Nguyễn Tiến Long và TS Nguyễn Thị Thu Hà giảng dạy

Lớp tập huấn tại Trung tâm chính trị huyện Đồng Văn, Mèo Vạc

TS Nguyễn Tiến Long chia sẻ những tình huống trong quá trình thực hiện đấu thầu

TS Nguyễn Thị Thu Hà  phân tích quy trình đấu thầu

Lớp tập huấn tại huyện Yên Minh, Mèo Vạc do Th.S Hoàng Thị Thu Hằng và Th.S Vũ Thị  Thu  Huyền giảng dạy

ThS Hoàng Thị Thu Hằng giải đáp thắc mắc của học viên trong quy trình lựa chọn nhà thầu

Lớp tập huấn tại huyện Bắc Mễ, Vị Xuyên do TS Nguyễn Thị Thúy Vân và ThS Nguyễn Thị Ngân giảng dạy

TS Nguyễn Thị Thúy Vân giải đáp những vướng mắc trong hoạt động đấu thầu tại đơn vị

Lớp tập huấn tại huyện huyện Bắc Quang, Hoàng Su Phì do TS Dương Thị Tình và ThS Nguyễn Thị Thanh Huyền giảng dạy

Lớp tập huấn tại Trung tâm chính trị huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

ThS Nguyễn Thị Thanh Huyền phân tích quy trình lựa chọn nhà thầu

ThS Vũ Thị Thu Huyền - ThS Nguyễn Thị Thùy Dung


BÀI VIẾT LIÊN QUAN