Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

Giới thiệu về khoa Kinh tế

 10/05/2021  13388

Khoa Kinh tế được thành lập cùng với thời điểm thành lập Trường Đại học KT&QTKD

Địa chỉ Phòng 407 - 410 Nhà hiệu bộ của Trường 

Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

ĐT : 02083.647752 Email : Khoakinhte@tueba.edu.vn

1. Cơ cấu bộ máy tổ chức:

Khoa gồm có ban chủ nhiệm khoa và 3 bộ môn trực thuộc.

Sơ đồ: Cơ cấu tổ chức Khoa Kinh tế

(Nguồn: Khoa Kinh tế)

1.1. Ban Chủ nhiệm Khoa:

Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Tiến Long

 Số điện thoại: 0912485659;   0965451656

  Email: nguyentienlong@tueba.edu.vn

Phó Bi thư Chi bộ, Phó Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thị Nhung

Số điện thoại: 0984238716; 0906011676 

Email: nhungnt@tueba.edu.vn

Chi ủy viên, Phó trưởng khoa Kinh tế: TS. Nguyễn Thị Thúy Vân

Số điện thoại: 0912.766.598 

Email: leminh@tueba.edu.vn

2. Các bộ môn trực thuộc:

          - Bộ môn Kinh tế học

          - Bộ môn Thông tin & Phân tích kinh tế

          - Bộ môn Kinh tế ngành   

1.3. Đội ngũ Trợ lý Khoa

Họ và tên

Vị trí công tác

Số điện thoại

Email

1. Nguyễn Thị Thu Thương

Trợ lý Khoa học & Đào tạo

  0967.681.643

nttthuong@tueba.edu.vn

2. Nguyễn Như Quỳnh

Trợ lý KT&ĐBCLGD

0942.086.816

nnquynh@tueba.edu.vn

3. Trịnh Thị Thu Trang

Trợ lý HSSV

0973.115.925

trinhthithutrang@tueba.edu.vn

  4. Đinh Thị Vững

Trợ lý giáo vụ

  0368.540.294   dtvung@tueba.edu.vn 

1.4. Đội ngũ cán bộ, giảng viên

Tổng số CBGV: 43 người,
    ♦ Về cơ cấu tổ chức có:               ► 07 giảng viên kiêm nhiệm (chiếm 16,3%)
                                                             ► 36 giảng viên chính nhiệm trong khoa (chiếm 83,7 %)
    ♦ Về cơ cấu giới tính:                  ► Nam: 14. người chiếm 32,6 %
                                                               ► Nữ: 29 người chiếm 67,4 %
    ♦  Về trình độ: Trong 43 CBGV có:    ► 02 người có học hàm Phó giáo sư (chiếm 4,7%)
                                                               ► Có 20 người có học vị tiến sĩ (chiếm 46,5%)
                                                               ► Có 23 người có trình độ thạc sĩ (chiếm 53,5%)
Ngoài ra:
      -  Có 100% giảng viên (43/43) đạt chuẩn giảng viên về ngoại ngữ, tin học và  trình độ chuyên môn (từ thạc sĩ trở lên)
      - Đội ngũ GV là GVC; Tiến sĩ; PGS là: 23 người (53,5%), nếu tính cả GV đang là NCS là 32 người ( 74,4%)
2. Chức năng, nhiệm vụ
Chức năng chính của Khoa hiện nay là đào tạo, nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách
3. Thông tin về ngành nghề, lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu
   3.1. Chương trình đào tạo bậc đại học:
                 1. Kinh tế Đầu tư
                 2. Kinh tế Phát triển
                 3. Kinh tế
   3.2. Chương trình đào tạo bậc sau đại học:

   + Trình độ Thạc sĩ:

  • Thạc sĩ Kinh tế Nông nghiệp
  • Thạc sĩ Kinh tế Phát triển

   + Trình độ Tiến sỹ

           Tiến sỹ Kinh tế nông nghiệp

4. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học: nghiên cứu về lĩnh vực khoa học – xã hội – nhân văn.

(Số liệu cập nhật đến tháng 01/2024)

Phạm Vân


BÀI VIẾT LIÊN QUAN