Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

HỘI NGHỊ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN KINH TẾ ĐẦU TƯ

 12/08/2021  476

HỘI NGHỊ THẨM ĐỊNH

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN KINH TẾ ĐẦU TƯ

 

Đánh giá chương trình đào tạo (CTĐT) là một hoạt động rất quan trọng và cần thiết trong quá trình xây dựng, phát triển các chương trình. Thông qua hoạt động đánh giá CTĐT, các cơ sở giáo dục biết được chương trình đã đáp ứng được mục tiêu của người học, mục tiêu của cơ sở giáo dục và người học đã học được những kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ, mức độ chịu trách nhiệm cần thiết sau khi hoàn thành CTĐT hay chưa. Đánh giá CTĐT giúp cơ sở giáo dục nhìn nhận xem mục tiêu của chương trình đề ra đã phù hợp với bối cảnh của xã hội và có thể đạt được hay không với những điều kiện sẵn có của cơ sở giáo dục. Bên cạnh đó, đánh giá CTĐT còn giúp các cơ sở giáo dục biết được chương trình có thỏa mãn nhu cầu của người học hay không, người học đã đạt được những kết quả như thế nào sau khi hoàn thành CTĐT.

Đánh giá CTĐT có thể triển khai ở nhiều giai đoạn khác nhau. Trong giai đoạn thiết kế ban đầu, hoạt động đánh giá CTĐT giúp người đánh giá nhìn nhận lại tính khả thi của chương trình từ đó sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện chương trình. Trong quá trình triển khai và hoàn thành CTĐT, hoạt động đánh giá CTĐT giúp cơ sở giáo dục nhìn nhận lại những thế mạnh và ưu điểm của chương trình để từ đó phát huy những ưu thế, khắc phục những nhược điểm còn tồn tại để phát triển chương trình trong những giai đoạn tiếp theo.

Với quan điểm đó, hoạt động đánh giá CTĐT của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh nói chung, của Khoa Kinh tế nói riêng đã được lập kế hoạch và triển khai thực hiện từ nhiều năm nay. Tiếp nối các CTĐT đã được đánh giá trước đây ở các cấp độ khác nhau, CTĐT Cử nhân Kinh tế đầu tư được đưa vào Kế hoạch đánh giá ngoài trong năm 2021. Để chuẩn bị cho công tác đánh giá ngoài CTĐT, từ ngày 04-10/8/2021, Hội nghị thẩm định nội bộ Báo cáo tự đánh giá CTĐT Cử nhân Kinh tế đầu tư được tổ chức tại Trường với sự tham gia của Chuyên gia Đảm bảo chất lượng giáo dục TS. Trần Công Nghiệp, Lãnh đạo Nhà trường, Lãnh đạo các đơn vị chức năng trong Trường, Lãnh đạo các Khoa chuyên môn có CTĐT được đánh giá cùng một số giảng viên.

Trong 5 ngày làm việc, Chuyên gia đã thẩm định, đánh giá, góp ý Dự thảo Báo cáo tự đánh giá CTĐT Cử nhân Kinh tế đầu tư do Khoa Kinh tế xây dựng và 2 CTĐT khác do Khoa Kế toán, Khoa Ngân hàng - Tài chính xây dựng.

Hội nghị là một cơ hội rất tốt để các khoa chuyên môn tiếp thu, lĩnh hội, thảo luận và hoàn thiện Báo cáo, đồng thời, Hội nghị cũng là diễn đàn để các bên liên quan trong Trường cùng trao đổi, thảo luận, chia sẻ thông tin liên quan đến quá trình xây dựng, triển khai thực hiện và phát triển các CTĐT./.

TS. Bùi Nữ Hoàng Anh

Một số hình ảnh về Hội nghị

 

 

 

 

 

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN