Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

Hội thảo khoa học "Kinh tế xanh và phát triển bền vững năm 2022"

 26/10/2022  472

             Kinh tế xanh được hiểu như hệ thống kinh tế đặc thù có sự tương hợp với môi trường tự nhiên, thân thiện với môi trường, hệ sinh thái và toàn xã hội. Do vậy, nội dung cơ bản của kinh tế xanh là tập trung vào quy trình sản xuất và tiêu dùng các sản phẩm, dịch vụ trong nền kinh tế để tăng hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm thiểu tối đa tác động tới môi trường. Hướng tới nền kinh tế xanh được coi là một trong những phương thức góp phần xóa đói, giảm nghèo và cải thiện tổng thể chất lượng cuộc sống. Phát triển kinh tế xanh là xu hướng tất yếu của nền kinh tế hiện tại và trong tương lai.

             Trước tình hình biến đổi khí hậu ngày càng tiêu cực, xuất hiện nhiều dịch bệnh và tài nguyên thiên nhiên bị tàn phá nghiêm trọng thì phương thức tăng trưởng kinh tế xanh chính là sự phản ánh chân thực, là mô hình tăng trưởng bền vững của các nước trên thế giới trong đó có Việt Nam. Nhận thức được điều đó, những năm gần đây, Việt Nam đã có nhiều chính sách phát triển kinh tế xanh. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện các chính sách còn nhiều vướng mắc, do công nghệ sản xuất ở Việt Nam hiện nay so với thế giới phần lớn vẫn là công nghệ cũ, lạc hậu, tiêu hao năng lượng lớn, vì vậy, việc thay đổi công nghệ mới phù hợp với nền kinh tế xanh là thách thức không nhỏ. Bên cạnh đó, nhiều vùng nông thôn và khu vực miền núi, sinh kế người dân còn gặp nhiều khó khăn. Tích luỹ quốc gia so với các nước phát triển còn quá thấp, điều này ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình triển khai nền kinh tế xanh. Hơn nữa, cơ chế chính sách thực hiện nền kinh tế xanh ở Việt Nam hiện nay gần như chưa rõ ràng, trong khi trên thế giới cũng mới đề xuất hướng tiếp cận.

                Trước bối cảnh này, việc đánh giá thực trạng và tìm ra những giải pháp thúc đẩy phát triển Kinh tế xanh ở Việt Nam, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội bền vững là rất cần thiết. Chính vì vậy, Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế &QTKD tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “Kinh tế xanh và phát triển bền vững năm 2022”.

                Khoa Kinh tế thuộc Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, ĐH Thái Nguyên tổ chức Hội thảo khoa học "Kinh tế xanh và Phát triển bền vững năm 2022" vào hồi 14h00 ngày 28/10/2022 tại phòng họp A Nhà Điều hành Trường ĐH Kinh tế & QTKD.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN