Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

Liên hệ

 03/06/2019  8613

Văn phòng khoa:        ĐT : 0208.3647752 Email : Khoakinhte@tueba.edu.vn

Các trợ lý:

   1. Nguyễn Thị Thu Thương             Trợ lý KH& Đào tạo              0967681643            nttthuong@tueba.edu.vn

   2. Nguyễn Như Quỳnh                     Trợ lý KT&ĐBCLGD             0942086816            nnquynh@tueba.edu.vn

   3. Trịnh Thị Thu Trang                      Trợ lý HSSV                         0967681643            trinhthithutrang@tueba.edu.vnm

   4. Đinh Thị Vững                              Trợ lý Giáo vụ                      0368540294             dtvung@tueba.edu.vn


BÀI VIẾT LIÊN QUAN