Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

NCS Hồ Chí Diên bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp tại Trường Đại học Kinh tế & QTKD

 19/10/2021  265

Ngày 24/9/2021 tại trường Đại học Kinh tế và QTKD đã diễn ra Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp mã số 9620115 của nghiên cứu sinh (NCS) Hồ Chí Diên với đề tài “Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thái Nguyên”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS Trần Chí Thiện – Trường ĐHKT&QTKD. Lễ bảo vệ được tổ chức dưới hình thức trực truyến kết hợp với trực tiếp.

NCS Hồ Chí Diên bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp - Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Hội đồng đánh giá luận án gồm 7 thành viên theo quyết định số: 574/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 25 tháng 6  năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh do PGS.TS Trần Quang Huy làm Chủ tịch Hội đồng.

NCS Hồ Chí Diên nhận hoa chúc mừng từ Chủ tịch Hội đồng, giáo viên hướng dẫn và các thành viên trong Hội đồng đánh giá luận án

Sau khi nghe NCS Hồ Chí Diên trình bày tóm tắt kết quả luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến của 3 Phản biện và Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản luận án toàn văn và tóm tắt luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Luận án của NCS Hồ Chí Diên là một công trình nghiên cứu có hệ thống, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn.

Hội đồng đã ra quyết nghị và kết luận: Luận án “Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thái Nguyên” đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án Tiến sĩ, chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp;  Mã số: 9620115 với số phiếu tán thành là 7/7. NCS Hồ Chí Diên xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đề nghị cấp bằng tiến sĩ, chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp cho NCS Hồ Chí Diên.

NCS Hồ Chí Diên nhận hoa chúc mừng từ người thân và gia đình

Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong không khí trang trọng với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đơn vị đào tạo, các nhà khoa học, đồng nghiệp, gia đình và bạn bè. NCS Hồ Chí Diên đã tự tin bảo vệ tốt luận án của mình.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN