Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

NCS. Vũ Bạch Diệp bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ ngành Kinh tế nông nghiệp tại Trường đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Đại học Thái Nguyên

 19/10/2023  136

NCS. Vũ Bạch Diệp bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ ngành Kinh tế nông nghiệp tại Trường đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Đại học Thái Nguyên

Sáng nay, ngày 19/10/2023, tại Trường đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Đại học Thái Nguyên, nghiên cứu sinh (NCS) Vũ Bạch Diệp – Giảng viên của Khoa Kinh tế đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ với đề tài: “Giải pháp phát triển nông nghiệp tại vùng đô thị của tỉnh Thái Nguyên” chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Đinh Hồng Linh và TS. Bùi Thị Minh Hằng - Trường đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.

Toàn cảnh Hôi đồng bảo vệ luận án Tiến sĩ

Tham gia Hội đồng chấm Luận án Tiến sĩ là các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà khoa học đến từ các Trường Đại học, Học viện và Hội Khoa học: PGS.TS. Trần Chí Thiện – Hội Khoa học Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng; GS.TS. Nguyễn Văn Song – Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Phản biện 1; PGS.TS. Đỗ Thị Thúy Phương - Trường đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Đại học Thái Nguyên - Phản biện 2; PGS.TS. Trần Văn Hòa – Trường đại học Kinh tế, Đại học Huế - Phản biện 3; TS. Nguyễn Tiến Long - Trường đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Đại học Thái Nguyên - Ủy viên thư ký; TS. Bùi Nữ Hoàng Anh - Trường đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Đại học Thái Nguyên - Ủy viên Hội đồng.

NCS. Vũ Bạch Diệp báo cáo kết quả nghiên cứu của luận án  trước Hội đồng đánh giá.

Sau khi nghe NCS. Vũ Bạch Diệp báo cáo kết quả nghiên cứu, Hội đồng đánh giá tiến hành phản biện, thảo luận và đóng góp ý kiến cho luận án. Hội đồng đặc biệt đánh giá cao tính mới, giá trị khoa học và thực tiễn của luận án.

Trên cơ sở kết quả bỏ phiếu kín, với 6/6 phiếu tán thành thông qua luận án, Hội đồng đánh giá ra quyết nghị và kết luận: Đề tài “Giải pháp phát triển nông nghiệp tại vùng đô thị của tỉnh Thái Nguyên” của NCS. Vũ Bạch Diệp đã đáp ứng xuất sắc yêu cầu của luận án Tiến sĩ ngành Kinh tế nông nghiệp. NCS. Vũ Bạch Diệp xứng đáng được nhận học vị Tiến sĩ, bổ sung vào nguồn nhân lực chất lượng cao của Khoa Kinh tế nói riêng và trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh nói riêng.

TS. Bùi Nữ Hoàng Anh - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh tặng hoa chúc mừng tân tiến sĩ Vũ Bạch Diệp

BCN Khoa chúc mừng tân tiến sĩ Vũ Bạch Diệp

NCS. Vũ Bạch Diệp chụp ảnh cùng các thầy cô – các nhà khoa học - là thành viên của Hội đồng.

NCS. Vũ Bạch Diệp chụp ảnh cùng các thầy cô hướng dẫn

NCS. Vũ Bạch Diệp chụp ảnh cùng các đồng nghiệp

NCS. Vũ Bạch Diệp chụp ảnh cùng người thân

Với những kiến thức đã tích lũy được và sự nhiệt tình, tâm huyết của mình, Khoa Kinh tế tin tưởng rằng TS. Vũ Bạch Diệp sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, tiếp tục phát huy trình độ và năng lực, góp phần xây dựng Khoa Kinh tế và trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh trở thành Trường đại học có chất lượng cao, một Trung tâm nghiên cứu khoa học có uy tín của vùng.

Tin bài: Khoa Kinh tế


BÀI VIẾT LIÊN QUAN