Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

Tầm nhìn, sứ mạng, triết lý giáo dục, giá trị cốt lõi và giá trị văn hóa của trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên

 23/10/2021  4309

 

Tầm nhìn, sứ mạng, triết ký giáo dục, giá trị cốt lõi và giá trị văn hóa của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên

(Kèm theo Quyết định số: 275/ĐH KT&QTKD-HCTC ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh)


BÀI VIẾT LIÊN QUAN