Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

THÔNG QUA HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ ĐỀ CƯƠNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHO NCS NGUYỄN MẠNH THẮNG

 22/02/2023  349

THÔNG QUA HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ ĐỀ CƯƠNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHO NCS NGUYỄN MẠNH THẮNG CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ NÔNG NGHIỆP, KHOA KINH TẾ

Thực hiện Công văn số 49/ĐHKT&QTKD – ĐT, ngày 11/01/2023 của phòng Đào tạo – trường ĐH Kinh tế và QTKD. Ngày 15/02/2023, khoa Kinh tế - trường ĐH Kinh tế và QTKD tổ chức Hội đồng đánh giá Đề cương Luận Án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Mạnh Thắng chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp.

 

            Đây là chương trình sinh hoạt học thuật quan trọng nhằm định hướng cho NCS trong quá trình học tập và thực hiện Luận án tiến sĩ tại khoa và nhà trường.

Hội đồng đã đóng góp nhiều ý kiến, gợi ý khoa học giúp NCS tường minh hơn vấn đề nghiên cứu, chỉnh sửa và hoàn thiện đề cương LATS. Dưới đây là một số hình ảnh của buổi sinh hoạt học thuật:

 

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN