Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC “KINH TẾ XANH VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”

 27/10/2021  301

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC

Kinh tế xanh và phát triển bền vững

 

Với mục đích nhằm tạo ra một diễn đàn trao đổi học thuật và chia sẻ kinh nghiệm giữa các nhà nghiên cứu về lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý hướng tới phát triển kinh tế bền vững, Khoa Kinh tế - Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “KINH TẾ XANH VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG” (Economic Growth and Sustainable Development)

Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời Quý vị quan tâm tham gia viết bài cho Hội thảo. Các bài viết thể loại nghiên cứu sau khi được phản biện, nếu đạt yêu cầu sẽ có cơ hội đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành của Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh. Các nội dung mà hội thảo hướng đến trao đổi và thảo luận là không giới hạn và trong phạm vi chủ đề “Kinh tế xanh và phát triển bền vững”, gồm:

 • Kinh tế xanh: Nâng cao đời sống của con người; Cải thiện công bằng xã hội; Giảm thiểu những rủi ro môi trường và những thiếu hụt sinh thái.
 • Tăng trưởng kinh tế: Tăng trưởng kinh tế xanh; Mô hình tăng trưởng kinh tế; chất lượng tăng trưởng kinh tế, Chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mối quan hệ giữa tăng trưởng và nghèo đói….
 • Phát triển kinh tế: Phát triển bền vững kinh tế địa phương; Phát triển kinh tế và công bằng xã hội; Phát triển kinh tế trong bối cảnh hội nhập; Phát triển kinh tế ngành; Phát triển kinh tế vùng – liên vùng;…
 • Chủ đề liên quan đến kinh tế các ngành nông nghiệp: Chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng, phân phối sản phẩm nông nghiệp; Phát triển nông nghiệp công nghệ cao; Hành vi tiêu dùng, thị trường và thương mại sản phẩm nông nghiệp;…
 • Chủ đề liên quan đến hoạt động đầu tư: Thu hút vốn đầu tư; Quản lý hoạt động đầu tư; Đầu tư xanh; Môi trường đầu tư kinh doanh;…
 • Chủ đề liên quan tới giải quyết các vấn đề xã hội trong quá trình phát triển: Xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, bất bình đẳng, an sinh xã hội, giáo dục, y tế, vai trò của giới, tác động của dịch Covid-19, …

- Các chủ đề liên quan khác.

* Thời hạn nộp bài và đăng ký tham dự:

 • Thời hạn nộp bài đầy đủ: Ngày 24/11/2021
 • Phản hồi kết quả thẩm định bài viết: Ngày 01/12/2021

* Thời gian, địa điểm hội thảo

- Thời gian dự kiến tổ chức: 10/12/2021

 •  Địa điểm: Phòng họp A – Nhà hiệu bộ - Trường Đại học Kinh tế &QTKD

* Ngôn ngữ, quy định hình thức bài viết, thời hạn và địa chỉ gửi bài Hội thảo

-  Ngôn ngữ: Tiếng Việt

- Quy định hình thức bài viết đăng kỷ yếu hội thảo (Có hướng dẫn kèm theo)

* Địa chỉ gửi bài

 • Địa chỉ nhận bài viết qua email: dtvung@tueba.edu.vn  (ThS. Đinh Thị Vững)
 • Mọi chi tiết về Hội thảo xin vui lòng liên hệ: Khoa Kinh tế - Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - ĐT: 0208.3647.752 - Email: khoakinhte@tueba.edu.vn

* Hướng dẫn cấu trúc và hình thức viết bài hội thảo: (Xin mời click vào đây)

Bài viết gửi về sẽ được Ban tổ chức lựa chọn, biên tập và đăng trong kỷ yếu Hội thảo. Khoa Kinh tế trân trọng thông báo và mong nhận được sự hợp tác, tham gia nhiệt tình của các nhà khoa học, giảng viên và nghiên cứu viên và gửi bài để Hội thảo thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

 

TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

TS. Bùi Nữ Hoàng Anh


BÀI VIẾT LIÊN QUAN