Danh sách cán bộ Bộ môn Tin học
24/02/2017 | 6439 lượt xem

DANH SÁCH CÁN BỘ BM TIN HỌC

TT

Họ và tên

Điện thoại

E-mail

1

Ts Vũ Văn Huy - Trưởng Bộ môn

0982.718.363

vuhuyhnvn@tueba.edu.vn

2

Ts  Phan Minh Hoàng

- GV Kiêm nhiệm

0986.703.748

hoangpm@tueba.edu.vn

3

Ts Nguyễn Thị Lan Hương

0983.099.608

lanhuong@tueba.edu.vn

4

Ts. Lê Thu Hà

0945.333.646

thuha@tueba.edu.vn

5

Ths. Đoàn Mạnh Hồng

– GV Kiêm nhiệm

0983.080.478

dmhong@tueba.edu.vn

6

Ths. Trần Thị Xuân

0972.280.946

tranxuantbhd@tueba.edu.vn

 

Video