DANH SACH CB BM TOÁN
25/06/2020 | 6466 lượt xem

1. Cơ cấu đội ngũ cán bộ

  • Năm thành lập: 2006
  • Tổng số Cán bộ Giảng viên: 15
  • Trình độ chuyên môn: PGS: Không; Tiến sĩ: 04; Thạc sĩ: 11; Cử nhân: 0 

STT

Học hàm, học vị, họ tên

Số điện thoại

Email

Ghi chú

1

TS-GVC Trần Thị Mai

 Phó Trưởng Bộ môn

0978547141

tranthimai@tueba.edu.vn

 

2

TS Phạm Hồng Trường

 Trưởng khoa

0968 832 638

phtruong@tueba.edu.vn

 

3

TS-GVC Nguyễn Quỳnh Hoa

0977 615 828

nqhoa@tueba.edu.vn

 

4

TS Nguyễn Trọng Bắc

0916 646 097

ntbac@tueba.edu.vn

 

5

Ths Trần Nguyên Bình

0984 411 299

tnbinh@tueba.edu.vn

 

6

Ths Trần Đình Chúc

0912 737 635

tdchuc@tueba.edu.vn

 

7

Ths Hoàng Thanh Hải

0944 009 986

hthai@tueba.edu.vn

 

8

Ths Nguyễn Thị Thu Hằng

0984 894 162

ntthang@tueba.edu.vn

 

9

Ths Phạm Thị Linh

0915 685 684

ptlinh2020@tueba.edu.vn

 

10

Ths Đỗ Thanh Phúc

0949 374 386

thanhphuc@tueba.edu.vn

 

11

Ths Nguyễn Việt Phương

0977 615 535

nguyenvietphuongt@tueba.edu.vn

 

12

Ths-GVC Trần Thanh Tùng

0943 822 828

tranthanhtung@tueba.edu.vn

 

13

Ths Đồng Thị Hồng Ngọc

0949 332 128

dongthingoc@tueba.edu.vn

 

14

Ths Bùi Thị Hồng Hạnh

0912 914 000

dthhanh@tueba.edu.vn

 

15

Ths Trần Thị Mai Linh

0979 543 945

ttmlinh@tueba.edu.vn

 

 

Video