BỘ MÔN TIN HỌC
13/08/2016 | 7118 lượt xem

Bộ môn Tin học - Khoa Khoa học cơ bản – Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên được thành lập năm 2005

Bộ môn được nhà trường giao nhiệm vụ giảng dạy các môn: Tin học đại cương, tin học ứng dụng, dậy chuẩn đầu ra IC3, Mos cho nhà trường

1. Cơ cấu cán bộ:

DANH SÁCH CÁN BỘ BM TIN HỌC

TT

Họ và tên

Điện thoại

E-mail

1

TS. Vũ Văn Huy

0982.718.363

vuhuyhnvn@tueba.edu.vn

2

TS.  Phan Minh Hoàng

– GV Kiêm nhiệm

0986.703.748

hoangpm@tueba.edu.vn

3

TS. Nguyễn Thị Lan Hương

0983.099.608

lanhuong@tueba.edu.vn

4

TS. Lê Thu Hà

0945.333.646

thuha@tueba.edu.vn

5

Ths. Đoàn Mạnh Hồng – GV Kiêm nhiệm

0983.080.478

dmhong@tueba.edu.vn

6

Ths. Trần Thị Xuân

0972.280.946

ranxuantbhd@tueba.edu.vn

 

2. Danh sách giảng viên đảm nhận giảng dạy các học phần:

 

TT

HỌ VÀ TÊN

TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

TIN HỌC ỨNG DỤNG

1

Ths Đoàn Mạnh Hồng

X

X

2

Ts Nguyễn Thị Lan Hương

X

X

3

Ts Phạm Minh Hoàng

X

 

4

Ts Lê Thu Hà

X

 

5

Ths Trần Thị Xuân

X

 

6

Ts Vũ Văn Huy

X

X

Ghi chú: (X) Là môn học đảm nhiệm giảng dạy.

3. Giới thiệu chi tiết các học phần

 a) Tin học đại cương - Hình thức thi thực hành trên máy tính

         Môn học gồm có 3 TC: 2 LT và 1 TH 

Môn tin học đại cương được nhà trường tổ chức cho sinh viên trong kỳ 1 và kỳ 2 năm học thứ nhất.

Môn học trang bị cho sinh viên khối ngành kinh tế các kiến thức cơ bản về khai thác và sử dụng máy tính, sử dụng thành thạo công cụ soạn thảo văn bản Microsoft Word và thành thạo sử dụng hàm để giải các bài toán kinh tế đơn giản trong Excel, cách thiết kế các bài trình chiếu, cách thức khai thác các tài nguyên internet...  Qua đó sinh viên có cơ sở để tiếp tục học tập và vận dụng vào các môn học có liên quan đến tin học cũng như các môn học khác trong suốt 4 năm học tại nhà trường cũng như có thể sử dụng thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng phục vụ cho công việc sau này.

Song song với việc học lý thuyết trên lớp sinh viên đều được tham gia thực hành trên phòng máy tính của nhà trường. Mỗi buổi thực hành đều có các giáo viên hướng dẫn thực hành để chỉ bảo cũng như hướng dẫn các em trong quá trình học tập môn học. 

Môn học tuy chưa có giáo trình nhưng đã có bài giảng và bài tập thực hành của bộ môn biên soạn và cung cấp cho sinh viên. Sinh viên được học lý thuyết thông qua máy chiếu nên rất trực quan, sinh động và dễ  hình dung và nhận biết vấn đề. Mỗi tuần học sinh viên đều được thực hành trên phòng máy để được thực tập lại các thao tác được học trên lớp. Giáo viên hướng dẫn thực hành luôn có mặt để hỗ trợ các em trong các buổi thực hành.

b) Tin học ứng dụng  - Hình thức thi thực hành trên máy tính

Môn học gồm 2 TC: 1 LT và 1 TH 

Môn tin học ứng dụng cung cấp cho sinh viên năm thứ 3 và thứ 4 những kiến thức và các kỹ năng nâng cao của phần mềm Microsoft Excel. Qua đó sinh viên nắm được các thao tác và quy trình cơ bản trong phần mềm Excel khi giải các bài toán cụ thể về kinh tế thường gặp như các bài toán về tối ưu, về tài chính, về hồi quy tương quan...Đồng thời sinh viên sẽ hiểu rõ hơn các môn học khác liên quan như phương pháp tối ưu, lập và thẩm định dự án đầu tư, kinh tế lượng, xác suất thống kê... Chính vì thế để học được môn học này sinh viên sẽ phải tích luỹ khối lượng các kiến thức của các môn học khác. Sinh viên năm thứ 3 và thứ 4 đã quen với phương pháp học tập và nghiên cứu tại trường đại học. Tuy nhiên các môn học phụ trợ được học ở năm thứ nhất, thứ 2 nên dễ dẫn đến việc quên kiến thức. Trong khi những môn học đó cũng là những môn học đòi hỏi cao đối với người học nên hầu như sinh viên đều cho rằng đây là một môn học khó.

Môn học đã có giáo trình giảng dạy phần lý thuyết và bài tập thực hành sau mỗi chương và được in với gần 200 cuốn đặt trong thư viện để phục vụ cho sinh viên trong trường mượn học. Thêm vào đó còn có hệ thống học trực tuyến để sinh viên có thể dễ dàng trao đổi các vấn đề về môn học trên mạng.

 Hiện nay bộ môn đảm nhiệm vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chuẩn tin học quốc tế IC3, MOS cho toàn thể cán bộ viên chức và sinh viên trong nhà trường. Đội ngũ cán bộ giảng viên có trình độ chuyên ngành chính quy tin học, có các chứng chỉ tin học quốc tế IC3, MOS word, MOS excel, MOS powerpoint.

 

Video