Giáo trình đã nghiệm thu và xuất bản giai đoạn 2011-2016
24/02/2017 | 5579 lượt xem

STT

Tên kết quả

Xuất xứ của kết quả

Giá trị khoa học, giá trị thực tiễn, hiệu quả kinh tế-

Ghi chú

thời gian ngiệm thu

1

2

3

5

6

7

1

Giáo trình Xác suất và Thống kê

TS.  Nguyễn Văn Minh (Chủ biên), Th.s Ngô Thị Kim Quy, Th.s Hoàng Thanh Hải

Là tài liệu học tập và tham khảo cho cán bộ, giảng viên và sinh viên  kinh tế

Đã nghiệm thu, chưa xuất bản

2014

2

Giáo trình Toán cao cấp

TS.  Nguyễn Văn Minh

Là tài liệu học tập và tham khảo cho cán bộ, giảng viên và sinh viên  kinh tế

Đã nghiệm thu, chưa xuất bản

2014

3

Giáo dục thể chất 1

Ths. Nguyến Tiến Lâm (Chủ biên), Ths. Nguyến Nam Hà, Ths. Nguyễn Tiên Phong

Là tài liệu học tập và tham khảo cho cán bộ, giảng viên và sinh viên  kinh tế

NXB Đại học Thái Nguyên, năm 2011

2011

4

Giáo dục thể chất (3 tín chỉ)

Nguyễn Tiến Lâm, Nguyễn Tiên Phong, Nguyễn Nam Hà, Bùi Minh Tân, Nguyễn Ngọc Bính

Là tài liệu học tập và tham khảo cho cán bộ, giảng viên và sinh viên  kinh tế

NXB Đại học Thái Nguyên, năm 2011

2016

 

Video