Hội nghị hội thảo
08/08/2016 | 6292 lượt xem

Stt

Tên hội nghị/ hội thảo

Thời gian

Phạm vi

Địa điểm

SL đại biểu

Kinh phí

1

Đổi mới phương pháp giảng dạy theo học chế tín chỉ năm học 2015 -2016

13/1/2016

Cấ Khoa

203 GK 2

65

4,880,000

1

Nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên trường ĐH kinh tế & QTKD

2015

Cấp trường

Trường Đại học Kinh tế & QTKD - Đại học Thái Nguyên

30

6,000,000

 

Video