NGHIỆM THU ĐTNCKH CẤP CƠ SỞ NĂM 2018
22/05/2019 | 2188 lượt xem

TỔ CHỨC NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHCN CẤP CƠ SỞ NĂM 2018

 

Thực hiện Quyết định số 256/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN ngày 8 tháng 4 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ cấp Cơ sở và đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2018, ngày 25 tháng 4 năm 2019, Hội đồng nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2018 đã tổ chức nghiệm thu thành công đề tài “Nâng cao kỹ năng viết tiếng Anh cho sinh viên lớp chất lượng cao của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên”, mã số CS2018-BS-18.

 

Đề tài được thực hiện bởi nhóm nghiên cứu gồm các thành viên: ThS. Đặng Thị Ngọc Anh (Chủ nhiệm đề tài), ThS. Nguyễn Hiền Lương và ThS. Lê Huy Hoàng trong thời gian 12 tháng từ tháng 4/2018 đến tháng 9/2019. Nội dung chính của đề tài tập trung làm rõ những khó khăn của các sinh viên lớp chất lượng cao tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên trong việc thực hành viết các tài liệu tiếng Anh và nguyên nhân chính của những trở ngại này. Kết quả nghiên cứu thực tế cho thấy sinh viên gặp rất nhiều khó khăn liên quan đến từ vựng, ngữ pháp và kỹ năng viết trong việc thực hành viết các loại văn bản, tài liệu tiếng Anh trong giao tiếp đời sống và học tập. Nguyên nhân dẫn đến những khó khăn này bao gồm cả nguyên nhân chủ quan từ phía các sinh viên và các nguyên nhân khách quan từ phía người dạy và tài liệu giảng dạy. Từ đó, đề tài đề xuất một số giải pháp thiết thực nhằm giúp sinh viên khắc phục khó khăn và cải thiện các kỹ năng viết tiếng Anh góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh cho sinh viên các lớp chất lượng cao nói riêng và sinh viên toàn Trường nói chung.

Đề tài được Hội đồng đánh giá cao về ý nghĩa lý luận, tính thực tiễn và thể hiện được tính thời sự, bám sát thực trạng giảng dạy – học tập tại Nhà trường. Đề tài đã đưa ra được một số giải pháp thiết thực và có tính khả thi cao trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy kỹ năng Viết tiếng Anh, đặc biệt đề tài đã đề cập đến một khía cạnh mới và sáng tạo là sự áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy kỹ năng Viết. Kết thúc buổi nghiệm thu, Hội đồng đánh giá đề tài đạt loại Tốt và hoàn thành đúng tiến độ.

 

Bộ môn Ngoại ngữ

 

Bộ môn NN

Video