Chuẩn đầu ra ngành Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn
13/02/2017 | 1582 lượt xem

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

NGÀNH: KINH TẾ

          CHƯƠNG TRÌNH: KINH TẾ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

1.1. Giới thiệu chung

            - Tên chương trình: Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn

            - Trình độ đào tạo: Cử nhân 

            - Thời gian đào tạo: 4 năm

1.2. Mục tiêu chương trình

            Đào tạo cử nhân chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao trong quá trình CNH - HĐH đất nước có khả năng làm việc và thích ứng với môi trường năng động trong nền kinh tế thị trường, có đủ kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, có bản lĩnh vững vàng, có sức khoẻ và phẩm chất đạo đức tốt, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả, có năng lực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp, kinh doanh trong nông nghiệp và quản lý nông nghiệp, nông thôn, phát triển nông thôn trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt là khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

2. VỊ TRÍ CÔNG TÁC CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM SAU TỐT NGHIỆP

2.1. Nhóm 1 - Chuyên viên tư vấn, phân tích chính sách

            Có đủ năng lực làm việc trong các cơ quan nhà nước, các tổ chức phi chính phủ, các dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; có thể đảm nhận công việc trợ  lý phân tích thực trạng và chính sách trong nông nghiệp, nông thôn. Triển vọng trong tương lai có thể trở thành chuyên gia phân tích, tư vấn, nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý trong lĩnh vực kinh tế nói chung, kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn nói riêng. 

2.2. Nhóm 2 - Cán bộ quản lý, cán bộ dự án

            Có khả năng làm việc trong các chương trình, dự án, các tổ chức sản xuất và kinh doanh nông nghiệp (doanh nghiệp, hợp tác xã, câu lạc bộ, hiệp hội,...); có thể đảm nhận được các công việc trợ lý lập kế hoạch và thực hiện dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn; trợ lý tổng hợp, nghiên cứu, phân tích và tham gia hoạch định chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn.

            Triển vọng trong tương lai có thể trở thành chuyên gia dự án, nhà quản lý dự án và cán bộ quản lý tổ chức trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

2.3. Nhóm 3 - Giảng viên và nghiên cứu viên 

            Có đủ năng lực nghiên cứu và giảng dạy tại các c�� sở giáo dục đại học, các cơ sở nghiên cứu trong nước về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Có thể đảm nhận các nhiệm vụ cụ thể: tham gia nghiên cứu, giảng dạy về Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong tương lai có thể trở thành nghiên cứu viên, giảng viên cao cấp thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

3. CHUẨN ĐẦU RA

3.1. Kiến thức

            Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt yêu cầu về kiến thức như sau:

             - Vận dụng được các kiến thức về lý luận chính trị Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh để xác lập thái độ chính trị, ý thức công dân và ý thức cộng đồng trong hành vi và các ứng xử hàng ngày. Hình thành được thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận trong học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn.

            - Có hệ thống kiến thức cơ bản, thực tiễn và hiện đại về kinh tế nông nghiệp, phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững;

            - Vận dụng được một số kiến thức thuộc lĩnh vực toán, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội nhằm giải quyết những vấn đề thực tiễn liên quan đến ngành đào tạo.

            - Hiểu và vận dụng đường lối, chủ  trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

            - Áp dụng được các kiến thức cơ bản về kinh tế học, kinh tế học phát triển để giải thích các vấn đề xã hội và đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;

            - Hiểu và vận dụng được các kiến thức về quản lý kinh tế, quản lý tài chính, quản trị trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nông nghiệp và phát triển nông thôn;

            - Ứng dụng được một số phương pháp phân tích định tính, định lượng trong phân tích kinh tê nông nghiệp và phát triển nông thôn.

            - Nắm đươc kiến thức đại cương về kỹ thuât nông nghiêp, nắm vững và vận dụng được kiến thức về sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, kinh tế, văn hoá - xã hội và phát triển nông thôn;

            - Xây dựng được kế hoạch trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nông nghiệp cũng như các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực nông thôn một cách hiệu quả; 

            - Nắm được các kiến thức về các thành phần trong xã hội nông thôn, mối quan hệ giữa các thành phần và các yếu tố tác động đến các thành phần trong xã hội nông thôn;

3.2. Kỹ năng

3.2.1. Kỹ năng nghề nghiệp

            - Có kỹ năng phát hiện vấn đề, mối tương quan giữa các vấn đề trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn;

            - Có kỹ năng thu thập, phân tích và xử lý thông tin kinh tế;

            - Có kỹ năng giải quyết vấn đề, xác định vấn đề ưu tiên, đề xuất giải pháp và kiến nghị trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn;

            - Biết cách nghiên cứu thực nghiệm, biết sử dụng các công cụ nghiên cứu kinh tế - xã hội nông thôn (PRA, RRA, KIP,...), biết cải tiến hoặc đề xuất ý tưởng, sáng tạo trong hoạt động nghề nghiệp.

            - Có khả năng kiểm định giả  thuyết và phản biện. Có khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu trong thực tiễn;

            - Có kỹ năng lập kế hoạch, hoạch định mục tiêu; tổ chức và sắp xếp công việc; trao đổi, tập huấn cho nông dân và cán bộ nông thôn; đánh giá nguồn lực phát triển của cộng đồng trong nông thôn;

            - Có năng lực nhận thức và bắt kịp với những biến động của kinh tế thế giới;

            - Hình thành được tư duy phân tích đa chiều;

            - Phân tích, xây dựng được chuỗi giá trị nông nghiệp;

            - Có kỹ năng soạn thảo các loại văn bản thông thường; (biên bản, báo cáo, đơn đề nghị, thông báo, tờ trình, công văn, ...) Biết soạn thảo các văn bản kinh tế, hợp đồng kinh tế.

3.2.2. Kỹ năng ngoại ngữ, tin học

            - Sử dụng thành thạo máy tính, tin học cơ bản và tin học văn phòng, có chứng chỉ tin học quốc tế IC3 hoặc tương đương;

            - Có chứng chỉ quốc tế TOEIC 450 hoặc tương đương.

3.2.3. Kỹ năng mềm

            - Có kỹ năng làm việc độc lập, sáng tạo linh hoạt trong xử lý các công việc chuyên môn;

            - Kỹ năng làm việc theo nhóm: hình thành và lãnh đạo nhóm; tạo động lực làm việc và phát triển nhóm; có khả năng làm việc với các nhóm khác nhau;

            - Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt;

            - Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục trên nền tảng luật pháp và có trách nhiệm với xã hội;

3.3. Phẩm chất đạo đức

3.3.1. Phẩm chất đạo đức cá nhân

            - Có ý thức học và tự học, kiên trì, chăm chỉ; năng động, sáng tạo, nhiệt tình, say mê công việc, yêu thích và gần gũi thiên nhiên;

            - Có lập trường tư tưởng vững vàng, tinh thần tiên phong, sẵn sàng đương đầu với khó khăn và rủi ro (sẵn sàng làm việc tại khu vực nông thôn và miền núi, vùng sâu, vùng xa);

            - Tự chủ, trung thực, có tinh thần phê bình và tự phê bình;

3.3.2. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp

            - Trung thực, có trách nhiệm với bản thân, đồng nghiệp, tổ chức;

            - Phong cách làm việc chuyên nghiệp theo các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp

            - Ứng xử có văn hóa; có khả năng làm việc và nghiên cứu độc lập;

            - Chủ động, sẵn sàng học hỏi, có khát vọng vươn lên trong công việc, trong nghiên cứu, quản lý và làm giàu chính đáng, hợp pháp; 

            - Tự tin trong môi trường làm việc với cộng đồng nông thôn và môi trường quốc tế;

            - Có khả năng thích ứng với các điều kiện làm việc khác nhau;

3.3.3. Phẩm chất đạo đức xã hội

            - Có trách nhiệm với xã hội và tuân theo pháp luật;

            - Có sự cảm thông, chia sẻ với người dân, đặc biệt là người nghèo; có sự trăn trở trước sự phát triển của Nông nghiệp – Nông dân – Nông thôn Việt Nam;

            - Có phong cách sống và làm việc văn minh, trung thực, thẳng thắn;

            - Có tinh thần sáng tạo, đổi mới trong công việc mang lại lợi ích cho cộng đồng và xã hội.

4. ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

4.1. Điều kiện tuyển sinh: Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

4.2. Điều kiện thực hiện chương trình

            - Sinh viên được cấp tài khoản cá nhân để đăng ký học, theo dõi lịch học, lịch thi, kết quả học tập và tham khảo đề cương môn học trên cổng thông tin điện  tử của trường; được cấp thẻ thư viện để sử dụng tài liệu tại Trung tâm học liệu thuộc Đại học Thái Nguyên và các thư viện của Nhà trường.

            - Sinh viên học theo học chế  tín chỉ, năm thứ 3 đi thực tập, thực tế  tại các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế,  các Viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế,...

            - Sinh viên được tham gia các Hội nghị, hội thảo khoa học do trường và Đại học Thái Nguyên tổ chức; có cơ hội tham gia học chương trình thứ 2 tại trường, học theo chương trình tiên tiến, học theo chương trình liên kết đào tạo Quốc tế. Sinh viên có cơ hội nhận học bổng từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; có cơ hội tham gia vào các hoạt động ngoại khoá, các khoá đào tạo ngắn hạn về kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm.

Video