Hội nghị Cán bộ viên chức Khoa Kinh tế
27/10/2017 | 1073 lượt xem
Chiều ngày 19/09/2017, Khoa Kinh tế đã trang trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2017-2018. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: PGS.TS. Đỗ Anh Tài - UV BCH Đảng bộ Đại học Thái Nguyên, UV Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, ThS. Tạ Việt Anh - Trưởng phòng Phòng Quản trị - Phục vụ, ThS. Đặng Quỳnh Trinh - Kế toán trưởng, ThS. Bùi Đức Linh - Phó Trưởng phòng Phòng Hành chính – Tổ chức.
Hội nghị cán bộ, viên chức là hoạt động hàng năm của Khoa và Nhà trường. Hội nghị là một bằng chứng thực tiễn về chủ trương phát huy tính dân chủ trong điều hành, thực hiện nhiệm vụ. Đây là diễn đàn tạo cơ hội để toàn thể các cán bộ, viên chức, người lao động của Khoa kinh tế bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đóng góp ý kiến, đề xuất những giải pháp, sáng kiến với lãnh đạo Khoa và Nhà trường nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong tất cả các lĩnh vực công tác, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.
Đoàn Chủ tịch Hội nghị gồm 5 đồng chí: TS. Bùi Nữ Hoàng Anh - Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa;  Nguyễn Thị Bích Liên - Chủ tịch Công đoàn Khoa;  ThS. Nguyễn Thị Lan Anh – Chi ủy viên, Phó Trưởng Khoa; ThS. Nguyễn Thị Nhung - Chi ủy viên, Phó Trưởng Khoa; TS. Nguyễn Văn Công - Chi ủy viên, Phó Trưởng Bộ môn Kinh tế NN&PTNT. 
Hội nghị đã nghe TS. Bùi Nữ Hoàng Anh - Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Kinh tế  trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2017 - 2018. Báo cáo đã đánh giá một cách toàn diện và sâu sắc việc thực hiện các lĩnh vực công tác của Khoa Kinh tế, chỉ ra những thành công, những hạn chế, tồn tại và giải pháp khắc phục, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu trong năm học 2017 - 2018.
Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị
 
Theo đó, trong năm học 2016-2017, hoạt động Khoa Kinh tế đã có những đổi mới quan trọng trên các lĩnh vực công tác, thực hiện nhiều giải pháp mang tính đột phá, đem lại nhiều kết quả đáng ghi nhận. 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe ThS. Nguyễn Thị Nhung - Chi ủy viên, Phó Trưởng Khoa trình bày “Báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm học 2016 - 2017 và Phương hướng thi đua năm học 2017 - 2018” của Khoa Kinh tế. Hội nghị cũng đã được nghe các đồng chí lãnh đạo các đơn vị chức năng trong Nhà trường giải trình, trả lời chi tiết, cụ thể những vấn đề thắc mắc, kiến nghị của các cán bộ,viên chức, người lao động trong Khoa. Trong đó, nội dung chủ yếu  tập trung vào các vấn đề về công tác đào tạo, tài chính, chế độ chính sách, cơ sở vật chất,  tuyển dụng, đảm bảo quyền lợi cho giảng viên, cán bộ trẻ.... Các nội dung trên đều được lãnh đạo các đơn vị chức năng của Nhà trường giải đáp thỏa đáng.
ThS. Đặng Quỳnh Trinh - Kế toán trưởng phúc đáp những vấn đề thắc mắc, kiến nghị của các cán bộ,viên chức, người lao động trong Khoa
 
Phát biểu kết luận hội nghị, TS. Bùi Nữ Hoàng Anh - Bí thư Chi bộ đã đánh giá cao những ý kiến trao đổi, góp ý của các cán bộ, viên chức, người lao động đối với tất cả các lĩnh vực hoạt động của Khoa, của Nhà trường; đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng Khoa Kinh tế cần triển khai thực hiện trong năm học 2017-2018, cụ thể: Công tác đào tạo cần tiếp tục tập trung đổi mới chương trình đào tạo, phương thức đào tạo, phương pháp giảng dạy, thi cử và đánh giá nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng và cải thiện kết quả học tập của sinh viên; Nghiên cứu khoa học theo hướng tiếp cận với các chương trình nghiên cứu của địa phương cần phải được chú trọng đẩy mạnh; Mở rộng và đa dạng các mối quan hệ đối ngoại; Xây dựng và hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định điều hành hoạt động nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy tổ chức; Xây dựng môi trường làm việc, học tập văn minh, thân thiện, trên tinh thần phục vụ người học và đáp ứng yêu cầu của xã hội; Xây dựng đội ngũ cán bộ chuẩn mực về phẩm chất, năng lực chuyên môn. 
Hội nghị cán bộ, viên chức Khoa Kinh tế đã thành công tốt đẹp trên tinh thần thẳng thắn, đoàn kết, thống nhất cao của các CBVC trong Khoa.
Cán bộ, viên chức Khoa Kinh tế tham dự Hội nghị
 

Video