Hội thảo "Đầu tư nước ngoài trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế"
13/06/2018 | 1158 lượt xem
Trong quá trình hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới của Việt Nam, việc nghiên cứu và định hướng nghiên cứu về các vấn đề liên quan tới hoạt động đầu tư nước ngoài đóng vai trò quan trọng. 
Nhằm làm rõ các cơ hội, thách thức và những giải pháp để các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp chủ động hơn nữa trong các hoạt động liên quan tới đầu tư nước ngoài trong quá trình hội nhập, sáng ngày 17/05/2018 tại phòng họp A, Bộ môn Kinh tế Đầu tư – Khoa Kinh tế tổ chức Hội thảo chuyên ngành Kinh tế Đầu tư với chủ đề “Đầu tư nước ngoài trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”.
Đến dự Hội thảo có Ban chủ nhiệm khoa Kinh tế; Đại diện lãnh đạo các Bộ môn trong Khoa, Bộ môn Kinh tế Đầu tư; cùng với các thầy cô và đại điện các sinh viên trong khoa Kinh tế.
TS. Bùi Nữ Hoàng Anh phát biểu khai mạc Hội thảo
Các thầy cô giáo cùng các em sinh viên tham dự Hội thảo
 
Sau bài phát biểu khai mạc của TS. Bùi Nữ Hoàng Anh – Trưởng khoa Kinh tế, Hội thảo đã cử Ban điều hành gồm: TS. Nguyễn Tiến Long –  Chủ tọa hội thảo; TS. Nguyễn Thị Nhung – Phó trưởng Khoa; và ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền – Phó trưởng Bộ môn  Kinh tế Đầu tư. Theo sự hướng dẫn của Ban điều hành, các giảng viên Bộ môn kinh tế Đầu tư đã trình bày các bài tham luận của mình: 
    (1) TS. Dương Thị Tình - “Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ASEAN giai đoạn 2010 – 2016”; 
    (2) TS. Nguyễn Tiến Long - “Vai trò của khu vực FDI với tăng năng suất lao động ở Việt Nam”; 
    (3) ThS. Hoàng Thị Thu Hằng - “Đặc khu kinh tế: Mô hình mới của Việt Nam trong hội nhập toàn cầu”;
    (4) ThS. Đinh Thị Vững - “Xu hướng FDI tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”; 
    (5) TS. Nguyễn Thị Thúy Vân - “Đầu tư trực tiếp nước ngoài với chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa tại tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 1997-2016”; 
    (6) Th.S Đinh Trọng Ân - “Đánh giá tác động của FDI đến GRDP công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn 1995-2016”
TS. Dương Thị Tình trình bày tham luận
 
TS. Nguyễn Tiến Long trình bày tham luận
 
Hội thảo đã diễn ra rất sôi nổi với các ý kiến đóng góp và tranh luận của các thành viên tham gia hội thảo, nhằm hoàn thiện hơn cho các bài tham luận, mở ra các hướng mới trong nghiên cứu.
TS. Nguyễn Thị Thúy Vân đamg đóng góp ý kiến cho bài tham luận
 
TS. Bùi Nữ Hoàng Anh tham gia thảo luận
 
Hội thảo đã diễn ra thành công và thu được nhiều kết quả tốt đẹp. Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, không chỉ là diễn đàn trao đổi chuyên môn giữa các giảng viên trong Bộ môn và Khoa Kinh tế, mà còn góp phần phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên khoa Kinh tế.
Một số hình ảnh của hội thảo:
 
 
 
Bộ môn Kinh tế đầu tư - Khoa Kinh tế TUEBA

 

Video