• THÀNH CÔNG TỪ KHOÁ TẬP HUẤN KHỞI SỰ KINH DOANH 01
  • 03/12/2018
  • Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm học 2018-2019 của Khoa QTKD đã được Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế và QTKD phê duyệt, Khoa QTKD xây dựng kế hoạch tổ chức lớp tập huấn Khởi sự kinh doanh cho sinh viên trong Nhà trường với mục tiêu giúp cho các em sinh viên có được các các kiến thức, kỹ năng cơ bản để hình thành ý tưởng kinh doanh, tiến hành quản lý, điều hành doanh nghiệp và tổ chức sản xuất, kinh doanh có hiệu quả trong những năm đầu Khởi nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập kinh tế khu vực và thế giới; giúp sinh viên nâng cao kỹ năng lập kế hoạch/dự án khởi nghiệp cho các sinh viên có mong muốn tham gia cuộc thi khởi nghiệp các cấp.

     

Video