Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO CHUẨN ĐẦU RA ĐỐI VỚI SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2021

 20/06/2021  376

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO CHUẨN ĐẦU RA ĐỐI VỚI SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2021

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: KINH TẾ ĐẦU TƯ

          Với mục đích tạo thêm kênh thông tin giúp Khoa và Nhà trường đánh giá một cách khách quan và tương đối đầy đủ về các hoạt động dạy và học, từ đó phát triển “văn hóa chất lượng” trong Nhà trường và nâng cao chất lượng đào tạo chương trình đào tạo Kinh tế đầu tư. Ngày 12/06/2021 khoa Kinh tế đã thực hiện hoạt động đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra đối với sinh viên K14 chuyên ngành Kinh tế đầu tư (hình thức đánh giá online) .

          Khoa Kinh tế triệu tập đánh giá 41 sinh viên K14 Kinh tế đầu tư đã tích lũy đủ số tín chỉ quy định và có điểm TBC từ 2.0.  Hoạt động này đã được tổ chức thực hiện theo đúng yêu cầu của Nhà trường. Về đánh giá chuyên môn, sinh viên được chọn chủ đề ngẫu nhiên trên công cụ excell, sau đó trả lời theo các tình huống của chủ đề bốc thăm được và những tình huống hỏi thêm liên quan những vấn đề thực tiễn của hội đồng nhờ đó, SV cũng có thêm những kỹ năng, kiến thức thực tiễn được trao đổi, gợi mở. Điểm đánh giá chuyên môn được các hội đồng đánh giá khá đồng đều, với thang điểm 100. Điểm trung bình của các sinh viên tham gia đánh giá là 79,97 điểm. Trong đó, sinh viên có điểm thấp nhất là 70 điểm; sinh viên có điểm cao nhất đạt 91,7 điểm. Về kỹ năng ngoại ngữ, tin học: điểm trung bình đánh giá về ngoại ngữ là 6,26 điểm/thang điểm 10; điểm đánh giá tin học trung bình là 61,46 điểm/thang điểm 100.

          Hoạt động đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo đã được kết quả đạt được đã phản ánh chất lượng dạy và học của cả thầy và trò Khoa Kinh tế trong thời gian qua. Tuy nhiên với tinh thần không ngừng nỗ lực phấn đấu, khoa Kinh tế đã xin ý kiến của các chuyên gia giáo dục, các nhà tuyển dụng để đúc rút kinh nghiệm và đưa ra các biện pháp để cải tiến chất lượng trong các năm tiếp theo. Đánh giá chung của nhà tuyển dụng và chuyên gia giáo dục về chất lượng Chương trình đào tạo theo Chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp năm 2021: Nhìn chung, sinh viên trước khi tốt nghiệp của Chương trình đào tạo Kinh tế đầu tư đã đạt được chất lượng, có kiến thức, kỹ năng và năng lực tự chủ cần thiết như chuẩn đầu ra đã cam kết.

          Một số hình ảnh tại buổi đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo:

Chuyên gia giáo dục và Nhà tuyển dụng cùng các GV tại buổi khai mạc hoạt động đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra

Trưởng phòng Khảo thí& ĐBCL trao đổi hoạt động đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra cùng với các Chuyên gia giáo dục và Nhà tuyển dụng tại khoa Kinh tế

Tiểu ban 1 phỏng vấn sinh viên online

Tiểu ban 2 phỏng vấn sinh viên online

Tiểu ban 3 phỏng vấn sinh viên online

Nguyễn Như Quỳnh

(Trợ lý Khảo thí & ĐBCLGD, Khoa Kinh tế)


BÀI VIẾT LIÊN QUAN