Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

LỄ CÔNG BỐ CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG VỀ VIỆC BỔ NHIỆM PHÓ HIỆU TRƯỞNG NHIỆM KỲ 2022-2025

 09/05/2022  236

LỄ CÔNG BỐ CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG VỀ VIỆC BỔ NHIỆM PHÓ HIỆU TRƯỞNG NHIỆM KỲ 2022-2025

   Chúc mừng TS. Đỗ Đình Long và TS. Bùi Nữ Hoàng Anh được bổ nhiệm giữ chức vụ phó hiệu trưởng nhà trường nhiệm kỳ 2022-2025. 
    Khoa Kinh tế xin kính chúc thầy và cô có thật nhiều sức khoẻ để tiếp tục dẫn dắt nhà trường cũng như Khoa Kinh Tế gặt hái được nhiều thành công trong tương lai! 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN