Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN ĐỐI VỚI QUẦN CHÚNG ƯU TÚ LÀ SINH VIÊN CỦA CHI BỘ KHOA KINH TẾ

 21/09/2022  165

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN ĐỐI VỚI QUẦN CHÚNG ƯU TÚ LÀ SINH VIÊN CỦA CHI BỘ KHOA KINH TẾ 

         Kết nạp đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, phát triển Đảng và hoạt động bồi dưỡng quần chúng ưu tú được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Nếu Đảng ta không biết chọn lọc, kết nạp, đề bạt đồng chí mới thì đâu có như ngày nay”. Người vạch rõ tính tất yếu, yêu cầu, phương châm, phương pháp của công tác phát triển đảng là: “Để làm tròn nhiệm vụ rất nặng nề nhưng rất vẻ vang… Đảng phải phát triển tổ chức của mình một cách thận trọng, vững chắc và rộng rãi trong quần chúng”. Vì vậy, tiến hành công tác phát triển đảng viên là yêu cầu khách quan, thường xuyên trong hoạt động lãnh đạo và công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhằm tăng thêm sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng.

        Quán triệt quan điểm đó, trong thời gian qua, Chi ủy Chi bộ Khoa Kinh tế đã tập trung chỉ đạo công tác bồi dưỡng, kết nạp và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, xác định là nhiệm vụ thường xuyên và là một chỉ tiêu quan trọng trong các Nghị quyết của các kỳ Đại hội Chi bộ.

         Ngày 09/09/2022, Chi bộ Khoa Kinh tế, Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế và QTKD long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng ưu tú là Sinh viên của Khoa Kinh tế -  Sinh viên Trần Thị Thùy Dương - Lớp K16 Kinh tế phát triển

       Đồng chí Bùi Nữ Hoàng Anh – Phó Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Kinh tế và QTKD đến dự và chỉ đạo; đồng chí Nguyễn Tiến Long - Bí thư Chi bộ Khoa Kinh tế chủ trì cùng toàn thể các đồng chí đảng viên trong Chi bộ.

       Lễ kết nạp Đảng viên cho các quần chúng ưu túcủa Chi bộ diễn ra đúng Điều lệ Đảng; trong không khí trang nghiêm và phấn khởi chuẩn bị Chào năm học mới 2022 - 2023.

Một số hình ảnh của buổi lễ:

 

 

 

https://b-f55-zpg-r.zdn.vn/1551306444018742865/a605d1ed1683d2dd8b92.jpg

https://b-f62-zpg-r.zdn.vn/7453032367750626676/962395e7528996d7cf98.jpg

Bí thư Chi bộ Nguyễn Tiến Long trao quyết định kết nạp Đảng viên cho

quần chúng ưu tú Trần Thị Thùy Dương

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN